Kontakt

Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczności lokalnej Pozytywnie Aktywni ( w skrócie Stowarzyszenie Pozytywnie Aktywni)

Adres:
ul. Łukaszewicza 112 , 42-130 Szarlejka

Tel. 606635519
E-mail: pozytywnieaktywni1@o2.pl
Numer rejestru sadowego: 0000346561
Data wpisu do rejestru/ewidencji: 14.01.2010
REGON: 241469718
NIP: 5742037372
Nazwa banku: ING BANK SLASK
Numer rachunku bankowego: 58 1050 1142 1000 0090 7424 2075

Formularz kontaktowy