Kolejny raz Stowarzyszenie Pozytywnie Aktywni zorganizowało bożonarodzeniowe paczki dla rodzin potrzebujących z naszych okolic. Za pośrednictwem szkoły w Lgocie (Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich) i parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Aniołów mieszkańcy przynosili produkty oraz datki finansowe na szczytny cel. Wolontariusze zaangażowani w tę akcję pakowali i obdarowała potrzebujące rodziny. Akcja była już organizowana po raz trzeci i spotyka się z dużą aprobatą: Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc! Dzięki Państwa wsparciu i zaangażowaniu pomogliśmy aż 18-stu rodzinom potrzebujących.