Open'er Festival 2016Stowarzyszenie Pozytywnie Aktywni wzięło udział w tegorocznej edycji Open’er Festival. Można nas było spotkać w strefie NGO (organizacji pozarządowych), gdzie zachęcaliśmy uczestników festiwalu do wyzwalania pozytywnych emocji oraz pokazywaliśmy w jaki sposób działamy. Mnóstwo fantastycznych osób odwiedziło nasze stoisko i wzięło udział w naszych poznawczo-fizycznych grach i aktywnościach. Cieszymy się, że po raz kolejny przeszliśmy konkurs na uczestnictwo w strefie NGO podczas tego festiwalu obok innych organizacji (m.in.: Polska Akcja Humanitarna, Amnesty International, Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja Na Rzecz Tolerancji Poprzez Międzykulturowe Zrozumienie)


zdj