Miejsce i data imprezy:Szarlejka, 19 sierpnia 2017

 

Organizator:Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczności lokalnej Pozytywnie-Aktywni

 

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE

 

Polskie Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kłobuck

 

Sponsorzy Prywatni:

 

Gmina Wręczyca Wielka

 

 

Zapisy

 

 

REGULAMIN VII POZYTYWNEGO BIEGU PRZEŁAJOWEGO

SZARLEJKA 2017

 

SZARLEJKA 19.08.2017

1. CELE IMPREZY

- popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy ruchu.

- popularyzacja Nordic Walking, jako nowej dyscypliny sportowej, pomagającej zachować witalność i zdrowie.

- przedstawienie walorów przyrodniczych i rekreacyjnych terenów gminy Wręczyca Wielka 

- integracja całego środowiska sportowego

2. PATRONAT Medialny

Gazeta Kłobucka

Radio Jura

3. Ambasador Biegu

Mariola Sojda

Jestem nauczycielką wychowania fizycznego, oraz czynną zawodniczką. Trenuję bieganie od szkoły podstawowej. Początkowo startowałam na 600m, 800m, 1500m, z upływem lat zaczęłam biegać 3000m, 5000m i 10000m oraz biegi z przeszkodami. Moim najlepszym rezultatem w sportowej karierze był srebrny medal na Mistrzostwach Polski juniorek na dystansie 2000 m z przeszkodami, oraz srebrny medal na Mistrzostwach Polski seniorek w biegach przełajowych w 2009 roku. Te sukcesy były przepustką do reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy w Grossetto we Włoszech,oraz na Mistrzostwa Świata w Ammanie w Jordanii w biegach przełajowych. W 2005 roku zaczęłam startować w triathlonie. Bardzo podoba mi się też Duathlon i Crossduathlon. W 2008 roku zaczęłam startować w biegach górskich i bardzo mi się spodobało bieganie po górach. W biegach górskich mamy dwa style – anglosaski (góra, dół) i alpejski (tylko pod górę). W 2008 roku zdobyłam mistrzostwo Polski w stylu anglosaskim i wicemistrzostwo na mistrzostwach Polski stylem alpejskim. Startowałam również na mistrzostwach Europy i mistrzostwach Świata w biegach górskich. W roku 2009 zostałam potrójną mistrzynią Polski w biegach górskich, a w 2010r w stylu anglosaskim na krótkim dystansie. Bieganie to moja pasja, jest to mój sposób na życie. Przez bieganie poznałam wielu wspaniałych ludzi, zwiedziłam dobry kawał Polski, oraz niewielki kawałek świata. Mogę śmiało powiedzieć że bieganie mnie wciągnęło. W bieganiu najbardziej lubię to, że daje mi swobodę. Niezależnie od tego gdzie jestem i jaka jest pogoda zawsze mogę wyjść pobiegać, kiedy mam tylko na to ochotę.

4.ORGANIZATOR

Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczności lokalnej Pozytywnie-Aktywni

 Komitet Organizacyjny

Dyrektor zawodów – Kamil Radomski

Zastępca dyrektora - Mateusz Foszner  

Zespół Pomiaru Czasu –  Firma „Zmierzymy Czas”

Sędzia Zawodów – Bieg - Jacek Chudy , NW  - Michał Zarębski

Spiker zawodów – Kamil Radomski

Wsparcie merytoryczne – Jacek Chudy (maratończyk, organizator wielu imprez biegowych)

5. INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE

Polskie Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kłobuck

Sponsorzy Prywatni

Gmina Wręczyca Wielka

6. TERMIN i MIEJSCE

19.08.2015(sobota), godzina 13.00 – Pozytywny Bieg Przełajowy  10 km

Godzina 13:10 – Marsz Nordic Walking  5 km

Start i Meta: Szarlejka , ul. Łukaszewicza 239 ( dokładna lokalizacja na stronie www.pozytywnieaktywni.org    ),  Zawodnicy – na miejsce startu muszą się zgłosić do godz.12.50

Start z dwóch stref startowych:

Strefa 1 – biegacze

Strefa 2 - marszerzy Nordic Walking

Zamknięcie mety nastąpi o godz. 15:00   

7. TRASA I DYSTANS

Pozytywny Bieg Przełajowy:

Dystans: 10 km. Trasa prowadzi ścieżkami leśnymi i ulicami Szarlejki, na jednej pętli.

Trasa oznakowana, co 1 km, zabezpieczona dla podłużnego ruchu kołowego.

Nawierzchnia: drogi leśne, szutrowe, asfalt, piasek.

Marsz Nordic Walking:

Dystans: 5 km . Trasa prowadzi ścieżkami leśnymi w okolicach Szarlejki, na jednej pętli. Zawodnicy pokonują zbliżoną trasę do biegaczy !

Szczegółowy przebieg trasy podany jest na stronie internetowej www.pozytywnieaktywni.org      l8.WARUNKI UCZESTNICTWA

Ze względów bezpieczeństwa i sprawnego przeprowadzenia zawodów wprowadza się limitowaną ilość miejsc startowych.

Nie ma możliwości startu na wózkach

Pozytywny Bieg Przełajowy  – 400 osób,

Nordic Walking – 100 osób.

Uczestnikiem biegu i zawodów Nordic Walking mogą zostać osoby, które do dnia 17.08.2017r. ukończyły 16 lat, oraz dokonały opłaty startowej. Warunkiem udziału w biegu i Nordic Walking jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w/w zawodach, oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału, na własną odpowiedzialność.

Podpisanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Pozytywnego Biegu Przełajowego.

W przypadku osób poniżej 16 roku życia, na start muszą wyrazić zgodę rodzice lub opiekunowie prawni, poprzez złożenie stosownego oświadczenia podpisanego w obecności obsługi biura zawodów.

Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem(dowód osobisty, legitymację szkolną, paszport lub prawo jazdy) celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa.

Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów „Pozytywny Bieg Przełajowy”

Zawodnicy Nordic Walking muszą startować z kijkami, pod groźbą dyskwalifikacji.

Biuro zawodów Pozytywnego Biegu Przełajowego, w dniu 19.08.2017 r.

w godz. 9.00 – 12.40.

9. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej:

www.pozytywnieaktywni.org        START ZGŁOSZEŃ: Od 13 czerwca 2017

do 18 sierpnia 2017 roku, lub do chwili wyczerpania limitu miejsc.

Warunkiem wpisania na listę startową jest zgłoszenie poprzez formularz i wpłaty opłaty startowej w wysokości 20zł – całość wpłaty jest przeznaczona na organizację biegu oraz realizację celów statutowych Stowarzyszenia Pozytywnie-Aktywni będąca organizacją non-profit.  Nieobecność na starcie osoby która wpłaciła opłatę startową powoduje przekazanie kwoty  na realizację celów statutowych Stowarzyszenia Pozytywnie - Aktywni 

Wysokość opłaty w dniu startowym wynosi 30 zł !

W przypadku chęci otrzymania Koszulki pamiątkowej Pozytywnego Biegu Przełajowego należy dopłacić do opłaty startowej kwotę 30 zł wraz z podaniem w formularzu zgłoszeniowym rozmiaru.

10. OPŁATA  STARTOWA

Dane do przelewu :   

ING BANK SLASK

W tytule przelewu prosimy podać:  Imię Nazwisko Uczestnika , kategoria (opcjonalnie: Bieg 10km lub  Nordic Walking 10 km)

Stowarzyszenie Pozytywnie – Aktywni

 ul. Łukaszewicza 112

42-130 Szarlejka

Nr konta:  58 1050 1142 1000 0090 7424 2075

UWAGI:

- Uczestnicy  są zobowiązani wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie

www.pozytywnieaktywni.org    

- Wysokość opłaty startowej  wynosi 20 zł !

- Wysokość opłaty w dniu startowym wynosi 30 zł !

- W przypadku chęci otrzymania koszulki pamiątkowej opłata startowa wynosi 50 zł

- Ze względów technicznych w dniu zawodów zgłoszenia i opłaty startowe nie będą przyjmowane.

- Opłata startowa powinna zostać wpłacona w ciągu pięciu dni od daty wypełnienia  formularza zgłoszeniowego.

- Dyrektor Pozytywnego Biegu Przełajowego ma prawo, na pisemną prośbę zawodnika, zwolnić go z opłaty startowej.

11. KLASYFIKACJA W „Pozytywnym Biegu Przełajowym” prowadzone będą klasyfikacje : - generalna kobiet i mężczyzn

- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn, co 10 lat.

M i K 16 , 16 - 19 lat (1993-1996)

M i K 20 , 20 - 29 lat (1983-1992)

M i K 30 , 30 – 39 lat (1973-1982)

M i K 40 , 40 – 49 lat (1963-1972)

M i K 50 , 50 – 59 lat (1953-1962)

M i K 60 , powyżej 60 lat (1952 i starsi).

- generalna kobiet i mężczyzn – mieszkańców Szarlejki, Kalei, Lgoty, Wydry, Pierzchna, Wręczycy Wielkiej

W zawodach Nordic Walking prowadzone będą klasyfikacje:

- generalna kobiet i mężczyzn – kategoria OPEN

12. NAGRODY

W „Pozytywnym Biegu Przełajowym” zawodnicy otrzymują nagrody :

- w klasyfikacji generalnej mężczyzn, za I -III miejsce - puchar + upominek

- w klasyfikacji generalnej kobiet, za I -III miejsce - puchar +upominek

- w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – mieszkańców  Wsi(Kalej, Szarlejka, Lgota, Wręczyca Wielka) za miejsce I – puchar + upominek

W zawodach Nordic Walking zawodnicy otrzymują nagrody:

- w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, za I-III miejsce - puchar + upominek .  

UWAGA:

- Dyplomem  i upominkiem zostaną wyróżnieni zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych

Każdy zawodnik, który ukończy zawody otrzyma  numer startowy „Pozytywnego Biegu Przełajowego” pamiątkowy medal.

13. ORGANIZATOR ZAPEWNIA

Każdy zawodnik, który dokonał weryfikacji w biurze zawodów otrzyma bon na posiłek, który będzie można zrealizować po ukończeniu biegu.  Ponadto każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal  !

Na mecie każdy zawodnik, otrzyma wodę źródlaną.

W trakcie biegu w połowie trasy będzie rozmieszczony tzw. Punkt Odżywiania  - gdzie wolontariusze będą podawali uczestnikom wodę/napoje izotoniczne.

Po ukończeniu biegu istnieje możliwość skorzystania z prysznica w budynku LKS Junior Szarlejka ul. Szkolna 1, Kalej.

Organizator przewiduje również atrakcje sportowe dla najmłodszych: krótki bieg oraz duathlon: zapisy odbędą się w dniu zawodów ! Przewidziana liczba najmłodszych uczestników max 20 dzieci w biegu oraz 20 osób w duathlonie (bieg + rower) .

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

* Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

* Organizator, ze względów bezpieczeństwa i sprawnego przeprowadzenia zawodów wprowadza limitowaną ilość startujących zawodników.

* Podczas zawodów, zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na piersiach, pod groźba dyskwalifikacji

* Organizator ubezpiecza zawodników na czas trwania imprezy.

* Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy.

* Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony /skracanie trasy/ zostaną zdyskwalifikowani.

* Uczestnicy zawodów Nordic Walking pokonują trasę marszem, z kijkami.

*Marsz NW jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób, że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem.

*Istnieje możliwość wzięcia prysznica w budynku KS Junior Szarlejka znajdującego się w Kalei przy ulicy Szkolnej 1

* Organizator zapewnia opiekę medyczna podczas zawodów ( na starcie, trasie i mecie).

* Organizator zapewnia szatnie, toalety, przebieralnie, depozyt  - rzeczy należy odebrać  w czasie 1 godziny po zakończeniu biegu ostatniego uczestnika

* Należy przestrzegać zasad ochrony przyrody i przepisów przeciwpożarowych, dbać o porządek w miejscu

zawodów i zakwaterowania.

* Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone czy zniszczone

* Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej, powołanej przez organizatora zawodów. Skargę na piśmie należy złożyć do godziny 15:30, po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł.. Komisja ma obowiązek

rozpatrzyć ją do 1 godziny od jej otrzymania. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega

zwrotowi i zostanie ona wpłacona na konto Stowarzyszenia Pozytywnie - Aktywni.

* W dniu zawodów w godzinach 10:30 – 15:30 czynny będzie depozyt, do którego będzie można oddać na przechowanie rzeczy osobiste zawodników, zapakowane. Wydawanie z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie..

* Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nie przestrzegające regulaminu i ładu sportowego oraz zasad Fair Play.

* Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

* Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu biegu, oraz wyrażeniem zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora i marketingu, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

* Wyłączność na utrwalenie przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego podczas imprezy posiadają osoby/firmy posiadające akredytację wydaną przez Organizatora w dniu zawodów.

* Wejście na trasę podczas imprezy jest możliwe tylko dla fotoreporterów i operatorów kamer, którzy otrzymali od organizatora akredytację.

*W przypadku naruszenia reguł bezpieczeństwa posiadacz akredytacji ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na zdrowiu lub mieniu uczestników imprezy.

Wszelkich informacji na temat biegu udzielamy pod adresem:

E-mail: pozytywnieaktywni1@o2.pl

Pomiar czasu:

http://zmierzymyczas.pl/ 

 

 

Dyrektor Zawodów

Kamil Radomski