Po raz drugi wraz ze ,,Strażacy ze Słupska” ruszyliśmy z pomocą dla Mateusz Maluszkiewicza. Celem jest pomoc w zbiórce pieniędzy na jego ciągłą rehabilitację.

Wraz z Jędrkiem Banasikiem, Kamilem Radomskim, Jarosławem Chyrzyńskim, Rafałem Lelukiewiczem oraz Maciejem Nałęczem wyruszyliśmy na rowerową przygodę. Przejechaliśmy ponad 500 km w około 24 godzin.

Pierwszego czerwca wyruszyliśmy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku żeby drugiego czerwca pojawić się w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 9 we Wrocławiu.

Każdy mógł dołączyć na trasie na wybrany przez siebie dystans. Razem łatwiej pokonywać kilometry. Uczestnicy akcji zasilali konto fundacji, która pomaga Mateusz Maluszkiewicz swobodnym datkiem.

 

Przejazd odbywał się drogami publicznymi, zgodnie z prawem o ruchu drogowym.

 

Dane do wpłaty bezpośrednio na pomoc Mateuszowi:

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia

Bank PKO S.A. I Oddział Wrocław

Nr konta: 45 1240 1994 1111 0000 2495 6839

Z dopiskiem: darowizna na cele ochrony zdrowia – „MATSTRAŻAK”

 

Tekst: Jędrzej Banasik i Ewa Serwotk